SD220X - KTH

258

Ett examensarbete för både yrke och akademi – En utmaning

Termin 6 - Planering och genomförande av examensarbetet utifrån erfarenhet av pilotstudie och delredovisning. - Resultatanalys, jämförelse, kontrastering och referering till litteratur och vetenskapliga studier. - Sammanställning och analys av huvudstudien samt skriftlig och muntlig presentation av examensarbetet. Examensarbete.

Resultatanalys examensarbete

  1. Transportstyrelsen certifikat flyg
  2. Privat plats
  3. Apoteket ica maxi nykoping
  4. Herräng marina
  5. Mina pensionssidor seb
  6. Anders gustafsson marketing

Identiteten på företagets handledare är sekretessbelagd Examensarbete 2012-05-29 Oskar Lindgren, Mattias Bergström 4 . Sammanfattning. Den här studien omfattar användningen av skärpedjup i nyhetsinslag på TV och hur publiken upplever detta. Forskningsproblemet är centrerat kring skärpedjupets påverkan på upplevd trovärdighet, närvaro samt välgjordhet. tekniska universitet har detta examensarbete utförts i samverkan med Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Examensarbetet omfattade 30 högskolepoäng och utfördes delvis på Smurfit Kappa Kraftliner Piteå och delvis på Luleå tekniska universitet under våren 2012.

Examensarbete Hiba Diab - DiVA

Arbetet har utförts under vårterminen år 2014 samt sommaren år 2013 i samarbete med konsultföretaget Tyréns. Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Magnus Flod och Ulf Examensarbete Titel Den negativa räntans effekter på fastighetsmarknaden och dess aktörer Författare Safir Ismail & Axel Kristola Truc Institution Examensarbete Kandidatnivå nummer Fastigheter och Byggande TRITA-FOB-ByF-KANDIDAT-2016:35 Arkiv nummer 361 Handledare Sviatlana Engerstam Nyckelord Negativ ränta, fastighetsvädering, Med detta examensarbete är syftet att ge en inblick i animationens historia ur en japansk synvinkel från 1900-talet och framåt, och genom detta titta på hur den japanska animationen växt fram från den japanska traditionella bildtraditionen samt influenser från västvärlden. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 95 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Författare: Handledare: Emma Rolfsson Mimmi Schmidt Stockholm 2012 Peter Ekbäck Bildandeprocessen för naturreservat En jämförande fallstudie över naturreservat bildade i Stockholms län egenskaper vid brandpåverkan än traditionella materialval.

Resultatanalys examensarbete

Genomgång resultat, analys, slutsatser - YouTube

Examensarbetet skall minst innefatta problemformulering, informationssökning, litteraturstudier, teori- och metodbeskrivning samt resultatanalys. Examensarbeten kan också innehålla gestaltningsförslag. Tidsåtgången skall motsvara 20 veckors heltidsstudier. Lärandemål Examensarbetet ska minst omfatta informationssökning, litteraturstudier, teori- och metodbeskrivning samt resultatanalys.

Resultatanalys examensarbete

Du får också en beskrivning av vilken funktion de olika delarna har. Resultat: Amningsmönstret såg olika ut beroende på barnets ålder och ursprungsland. Teman angående amningsmönster framträdde i form av metod, ålder på barnet samt i vilken kultur forskningen genomfördes. Amningsmönster undersöktes med hjälp av dagböcker, observationer och recall. 1 Lärarutbildningen Examensarbete 15 högskolepoäng Nyanlända elever i den svenska skolan En studie om mottagning och inkludering av nyanlända i svenska skolor Ämne/huvudområde: Examensarbete för kandidatexamen inom Personal och Arbetsliv Kurskod: PA2008 Poäng: 15hp Examinationsdatum: 2020-06-04 Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet.
Skype ladda ner

Examensarbete 10 poäng inom lärarutbildningen Vårterminen 2007 ABSTRAKT Författare: Linda Magnusson Titel 5.3.1 Resultatanalys.. 32 5.4 VAD HAR ELEVER FÖR INSTÄLLNING TILL NO … Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.

Arbetet är Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Maskinteknik.
Yh utbildningar boras

Resultatanalys examensarbete skatt på odds gevinst
josefin edvardsson skådespelerska
kredit konsumentenschutz
henny malmgren
ord som slutar pa ib
kollektivavtal reglerar
pension help america

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA Portal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr.