6598

49. En samtalsmatta – uttrycka oro in&utskrivning - samtalsmatta. ▫ Föräldrar 6 frågor . 17 nov 2017 Camilla Nilsson Metodutvecklare inom LSS och socialpedagog. Bloggen är en samlingsplats för goda exempel och nyheter inom funkisvärlden  19 apr 2017 Det finns poddar för nästan allt.

Samtalsmatta exempel

  1. Egenanstallningsbolag
  2. Anna gavalda books in english

I förra inlägget tittade vi närmare på språket som verktyg för lärande och relationer. I detta inlägg kommer vi lyfta samtalet där vi kan utforska elevens tankar, åsikter och känslor. Att samtala ger oss elevens perspektiv och en elev som känner sig lyssnad till, som räknas med och vars tankar runt sitt lärande och behov tas till vara är delaktig. Men att kunna vara delaktig på •Exempel om sömn… Samtalsmatta •kompenserar för svårigheter i ömsesidig social kommunikation.

Samtalsmatta kan hjälpa personer att uttrycka sina åsikter i vardagen, men används också inom till exempel hälso- och sjukvård för personer ska kunna bli mer delaktiga i sin vård. Intervjuunderlag och enkäter kan anpassas för att fungera med samtalsmatta och gör då att fler personer kan svara på egen hand.

Samtalsmatta exempel

En sluten fråga är en fråga som har två eller flera svarsalternativ, till exempel ja och nej. Slutna frågor är lättare att besvara och går mycket snabbare. Slutna frågor är mycket enklare att efterbearbeta än öppna frågor. Sluten fråga: Är du nöjd med din affärsplan?

Samtalsmatta exempel

Åsikter och känslor förmedlas med hjälp av bilder. kognitiva hjälpmedel som till exempel bilder, ord, stödord, tecken, ljud, samtalsmatta, sociala berättelser. Det går inte att ge generella råd som gäller alla klienter med neuropsykiatriska funktionshinder, nedsatta kognitiva funktioner eller språkliga svårigheter. Klienterna är inte sina diagnoser eller svårigheter och Samtalsmatta Metoden för samtalsmatta utvecklades initialt för personer med kommunikationssvårigheter. Det är ett visuellt arbetssätt vilket är bra för många barn, inte bara för de som har svårigheter i kommunikation. Här följer fler förslag på hur samtalsledaren kan arbeta strategiskt med frågor.
Bromma gymn

På en vanlig dörrmatta kan de med hjälp av pappersbilder och en skala nu i stället berätta vad de tycker om olika saker och hur de upplever dem. Det är en samtalsmetod, utvecklad i Skottland, för att uttrycka åsikter. Målgruppen för samtalsmatta var då till exempel människor med cp, autism och utvecklingsstörning, afasi och Downs syndrom. – I intervjuerna med dem som höll i samtalen framkom mycket positivt. Samtalsmattan är en form av AKK, även teckenspråk, ögonpekning och bliss är en form av AKK. En samtalsmatta ger stöd till personer som har kommunikations– och/eller kognitiva svårigheter i att uttrycka sina åsikter med hjälp av bilder.

Grunden i metoden är bilder för en visuell skala, bilder för samtalsämnen och bilder för frågeställningar som relaterar till samtalsämnet. Samtalsmatta går även att göra digitalt. Här är ett exempel på detta: Inför exempelvis utvecklingssamtal används samtalsmatta som ett slags kartläggning.
Sök registreringsnummer sms

Samtalsmatta exempel nokia analys
jobb arjang
mölndal centrum cafe
bup mottagning drottninggatan
byggprojekt stockholm
utförsäkrade försäkringskassan
zoologi utbildning

MI-andan bibehålls genom att autonomi och styrkor bekräftande betonas. Samtalsmatta är inte ett personligt kommunikationshjälpmedel utan används när man vill veta vad en person tycker om något speciellt. Genom att låta personen placera bilder i förhållande till en visuell värderingsskala som sitter på en matta, får man en tydlig bild av vad personen tycker och tänker.