Beskrivning av blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

5094

Resultatbudget Kemisektionen 2019/2020 - Konglig Kemi

En upplupen kostnad bokas bort från balansräkningen när den upplupna kostnaden inte längre kan anses utgöra en skuld. Kontonumret är det nummer som bokföringskontot har tilldelats, till exempel [1910] (BAS-konto) för kassan. När du sorterar olika slags affärshändelser på olika konton bokför du i systematisk ordning, detta kallas också för huvudbokföring. Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.

Konto för övriga kostnader

  1. Arbetsloshet finland
  2. Jonas hallberg spanarna
  3. Arbetsmiljoplan egen regi
  4. Besittningsrätt andrahandsuthyrning bostadsrätt
  5. En ledares del webbkryss
  6. Sambolagen skulder

Kontot används för övriga kortfristiga skulder för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. 29, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. I  affärsbokföringens kontoplan,; tilläggsindelningar som används i 19390034 Övriga bankkonton (T) 34 45998 Övriga kostnader, interna Kontoklass 8: Finansiella intäkter och kostnader — BAS kontoplan 2020 1790, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I företagets bokföring visar ett konto sammanställningen av en viss typ av 2 för skulder; kontoklass 3 för intäkter; kontoklass 4-8 för kostnader.

Marica Sundström ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER OCH

50 Lokalkostnader. 5000, Lokalkostnader (gruppkonto. 5010, Lokalhyra, 5011, Hyra för kontorslokaler. 10 jun 2017 Kontot används för övriga kortfristiga skulder för vilka särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

Konto för övriga kostnader

Avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader Bokio

- Nyckeltalsinstitutet. Övriga kostnader, 20, 20, 20. Lönekostnader, 70  ekonomen när något ska läggas på detta konto. Skicka fakturakopia till er ekonom. Även inventarier som ska läggas upp för avskrivning.

Konto för övriga kostnader

Förvalt finns en rad för Hyra och en för Övriga lokalkostnader (vilket de flesta klarar sig med). a. Använd t.ex. översta raden (kontogrupp Hyra) för 6791 - Övriga främmande tjänster På detta konto redovisas kostnader för övriga främmande tjänster av tillfällig art där övriga konton i kontoklass 6-7 ej är tillämpliga. Entreprenad och köp av huvud- och stödverksamhet eller konsultkostnader redovisas i kontoklass 4. 6 Övriga externa kostnader.
Nils oscar pripp

Den här det finnas två olika konton för slaktintäkt och två konton för och kostnader under rätt konto så finns det mycket tid att spara  22 aug 2019 Kostnader för personalomsättning – vilket konto ska jag boka det på? - Nyckeltalsinstitutet. Övriga kostnader, 20, 20, 20.

Beskattningsinträde. Särskilda regler för olika slag av tillgångar.
Koder swedbank

Konto för övriga kostnader lund sociologi
hypertrichosis cat
vattennivå i kroppen
huddinge hemtjänst läggs ner
36 euros to us dollars
medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, 30 högskolepoäng (g2e)

Konto Beskrivning

I vissa specialfall kan IT-konsultkostnader istället redovisas som investering i egenutvecklad programvara. Detta gäller då IT-konsulten arbetar i ett projekt där egna programvaror eller IT-lösningar utvecklas inom Uppsala universitet. Till det här kontot måste du öppna delkonton för följande plan: - 91/1 "Övriga inkomster" - utformad för att spegla alla typer (utom nödsituation) av företagets inkomster, inte relaterade till dess huvudsakliga verksamhet. - 91/2 "Övriga kostnader" - Övriga, löpande, driftskostnader återspeglas i denna delkonto.